Att köra i regnet

dack
Regn och vått vägunderlag kan minska ett fordons dragkraft och påverka din förmåga att stanna och accelerera. Kör alltid långsammare i regniga väderförhållanden än vad du skulle göra under normala omständigheter, och försök undvika att köra genom stora pölar och djupt stående och flödande vatten.
 
VARNING
 
Våta bromsar kan orsaka krockar. De kan sluta fungera lika bra och kan orsaka att ett fordon drar åt sidan, vilket leder till att du tappar kontrollen över fordonet. Efter att du kört genom en stor pöl eller en biltvätt bör du försiktigt bromsa med pedalen tills bromsarna fungerar som de ska.
Flödande eller forsande vatten skapar starka krafter. Att köra genom flödande vatten kan orsaka att fordonet bärs iväg. Under sådana omständigheter kan du och andra som befinner sig i fordonet drunkna. Ignorera aldrig polisvarningar och var väldigt försiktig med att köra genom flödande vatten.
 
VATTENPLANING
 
Vattenplaning är farligt och kan allvarligt hindra säkert körande. När ett fordon vattenplanar har det inget eller lite kontakt med vägunderlaget. Vatten kan byggas upp under fordonets däck så att de faktiskt åker på vattnet. Detta kan hända om vägunderlaget är blött och du åker för fort. Det finns inga fasta regler för hur man hanterar vattenplaning. Det bästa rådet är att sakta ner när vägunderlaget är blött.
 
Allmänna tips för att köra i regnet
Förutom att sakta ner under vått väder kan du även följa dessa tips:
Extra avstånd mellan andra bilar
Försiktig omkörning
Ta hand om vindrutetorkarna
Fyll på med spolarvätska
Ha bra däck med rätt slitbanedjup
Stäng av Cruise Control
Att välja mellan dubbdäck och icke-dubbade däck.
 
För att förenkla ditt val mellan dubbdäckoch icke-dubbade däck bör du överväga dessa punkter:
Höstförhållanden är svåra att förutse.
 
Icke-dubbade däckkan vara ett bra val på hösten när väderförhållanden och temperaturer är oförutsägbara. En nytta med icke-dubbade däck är att när du väl monterat dem är du redo för plötsliga förändringar i vägunderlaget när vintern närmar sig.
 
Att köra på is är annorlunda från att köra på snö
Om vägarna du reser över på vintern har en tendens att vara mer isiga än snöiga är dubbdäck det bästa alternativet för dig. Förare som lever nära kusten, där vägunderlag brukar vara isigare, kommer få mycket bättre dragning med dubbdäck. För områden där det snöar mer än det blir is är icke-dubbade däck oftast det bättre valet.

Packad snö är en utmaning i högt beresta områden.
Korsningar, uppfarter och andra högtrafikerade områden tenderar att få tungt packad snö och våt is. Dubbdäck presterar bättre än icke-dubbade däck på våt is och tungt packad snö.
Typen av däck påverkar hur tyst du kör.

Om det är viktigt för dig att din bilfärd är tyst kommer icke-dubbade vinterdäck ge dig en lugnare bilfärd under milda förhållanden.
Dubbdäck och icke-dubbade däck bör endast användas på vintern.
Create your own website with mono.net